Slapeloosheid

Een huisarts vraagt de Witte Raven of er een relatie zou kunnen bestaan tussen narcose en langdurige slapeloosheid ná de narcose. Zij heeft enkele patiënten met dit probleem.

Een uitgebreide zoektocht op internet levert geen informatie op hierover. Wel hebben we veel informatie gevonden over slapeloosheid en de specifieke ziektebeelden bij deze patiënten. Uit terugrapportage van de huisarts aan ons blijkt dat de patiënten ook met deze informatie en de adviezen erg blij waren.

Maar dat het probleem daarmee nog niet was opgelost. Het feit dat er intensief wordt meegedacht geeft de patiënt steun.

Zwevend rib

Een van de patiënten, een vrouw van 80 jaar heeft al zeker 10 jaar bij bepaalde houdingen pijn in haar bovenbuik, maagstreek, ook s ’nachts. Tot heden geen verklaring gevonden door de huisarts en MDL arts. Na een zoekactie met de term houdingsafhankelijke bovenbuikpijn komt de diagnose zwevende rib als eerste naar boven.

Sommige artsen komen bij het klinisch redeneren reeds op het idee van deze diagnose. De oplossing kan gevonden worden in houdingsadviezen en ft. De patiënte is opgelucht en blij met het advies.

Oedeem

Een man van 84 jaar, dialyse patiënt, heeft al ruim een jaar hevige krampen in zijn linker been direct aansluitend aan de dialyse, die bijna 24 uur aanhouden. De behandelend specialisten (nefroloog, neuroloog en orthopeed) kunnen geen verklaring vinden voor zijn klacht.

De patiënt is wanhopig. Er is ook sprake van oedeem in zijn benen. Een zoektocht van de Witte Raven op internet levert op dat er een relatie kan zijn tussen de vocht intake tijdens dialyse (en het gebruik van diuretica) en krampen en dat sowieso krampen een regelmatig voorkomend probleem zijn.

Bovendien is er een (kleine) studie die aantoont dat compressie van het oedeem ook werkzaam kan zijn. Er volgt het advies om minder te drinken tijdens de dialyse, fiets bewegingen te maken (om oedeem te voorkomen) en een compressie kous te dragen. Sindsdien zijn de klachten verdwenen.

Tachycardie

Een man van 65 jaar, zelf huisarts, bleek zeer beperkende (ernstige vermoeidheid en kortademigheid) aanvallen van tachycardie te hebben, optredend bij bepaalde houdingen. Dit bracht hem op het idee dat de vorm van zijn borstkas(een pectus excavatum) hiermee te maken had, hetgeen door de cardiologen ontkend werd.

Na een uitgebreide zoektocht op internet heeft hij hierover literatuur gevonden, die aantoonde dat een operatieve ingreep (correctie van het pectus excavatum) het probleem zou oplossen. Na consultatie van diverse cardio-chirurgen heeft uiteindelijk een ervan toegestemd hem te opereren.

Sindsdien zijn er geen klachten meer opgetreden.

CASUS ‘OP EEN LIJN’

Vakgroep Huisartsengeneeskunde publiceert maandelijks een editie van ‘Op één lijn’. Witte Raven plaatst regelmatig een artikel onder de noemer ‘OOK’ waarin een casus wordt behandeld.

Sind haar oprichting heeft de Witte-Ravengroep vrijwel steevast een plek gereserveerd in de uitgaven.
We verwijzen u graag naar de site waar alle edities van dit mooie blad te vinden zijn. Want behalve onze bescheiden bijdrage is er voldoende ander leesvoer dat u wellicht zal interesseren.

Een totaaloverzicht van alle publicaties zijn hier online te vinden. (we staan niet in alle edities)

Een greep uit ‘Op een Lijn’.

Klik op een editie en je wordt doorgelinkt naar de rubriek van de Witte Raven.

Doodsoorzaak gezocht