Casuïstiek

Voorbeelden casuïstiek

In dit gedeelte staan voorbeelden uit onze eigen archieven. Het betreft casussen die we gebruiken bij onze programma’s en workshops mbt het zelf zoeken.

‘OP EEN LIJN’

In deze sectie zijn casussen opgenomen uit het blad van de vakgroep huisartsgeneeskunde “OP EEN LIJN” .

Witte Raven heeft besloten deze op te nemen op haar website en zo online toegankelijk te maken.