Wij horen graag van u

Keuze onderwerp

Contactkeuze

r

Let op!

Het aanmelden van een casus voor de Witte Raven kan uitsluitend door de eigen huisarts. Het is belangrijk dat de huisarts ons goed informeert over het medisch dossier. Welke gegevens we nodig hebben wordt na aanmelding met de huisarts overlegd.

Bestuur Stichting de Witte Raven in de geneeskunde

  • Tonnie van Kessel, voorzitter
  • Charles Verhoeff, secretaris en penningmeester
  • Simon Kleijkers, lid

De (bestuurs)leden van de Witte Raven zijn onbezoldigd.

Wij zijn een ANBI instelling. U kunt ons steunen met een donatie!

  • Rekeningnummer: NL11 RBRB 8834 85555 74
  • RSIN nummer: 8610.56.851

Privacy en nakomen afspraken

Bij onze werkzaamheden hebben we privacy hoog in het vaandel staan. Bij de nascholing zijn alle gebruikte casus geanonimiseerd en waar nodig in het verhaal zo aangepast dat dat niet herleidbaar is tot individuele patiënten. Datzelfde gebeurt in publicaties.
Bij het onderzoeken van casuïstiek vragen wij tevoren schriftelijk toestemming aan de individuele patiënt (via de eigen arts).

Wij proberen onze afspraken rond nascholing en ten aanzien van onderzoek casuïstiek na te komen. Mocht dat een keer niet lukken dan nemen we contact met u op.

Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Hebt u opmerkingen, vragen, wensen, dan horen wij dat graag. Ook hiervoor kunt u het bovenstaande contactformulier gebruiken.