Contact met Witte Raven

Stichting Witte Raven in de Geneeskunde

Van Boetzelaerstraat 25

6515 JD Nijmegen

info@witteraven.org

NL11 RBRB 8834 8555 74

ANBI status, RSIN nummer: 86 1056 851

Voor vragen algemeen, scholing of voor het aanmelden van een casus vragen wij u het formulier in te vullen.

Belangrijke mededeling:
Een aanmelding van een casus voor de Witte Raven kan uitsluitend door de eigen huisarts. Het is belangrijk dat de huisarts ons goed informeert over het medisch dossier. Welke gegevens we nodig hebben wordt na aanmelding met de huisarts overlegd.

Bedankt voor uw bericht

Keuze onderwerp

Contactkeuze

Privacy en nakomen afspraken

Bij onze werkzaamheden hebben we privacy hoog in het vaandel staan. Bij de nascholing zijn alle gebruikte casus geanonimiseerd en waar nodig in het verhaal zo aangepast dat dat niet herleidbaar is tot individuele patiënten. Datzelfde gebeurt in publicaties.
Bij het onderzoeken van casuïstiek vragen wij tevoren schriftelijk toestemming aan de individuele patiënt (via de eigen arts).

Wij proberen onze afspraken rond nascholing en ten aanzien van onderzoek casuïstiek na te komen. Mocht dat een keer niet lukken dan nemen we contact met u op.

Er is natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Hebt u opmerkingen, vragen, wensen, dan horen wij dat graag. Ook hiervoor kunt u het bovenstaande contactformulier gebruiken.