Wie wij zijn?

De Witte Ravengroep is een groep van ervaren huisartsen, die zich richt op het zoeken naar de oorzaak van zogenaamde “Onuitstaanbaar Onverklaarde Klachten “(OOK), in de veronderstelling dat het kan gaan om een zeldzame ziekte of een zeldzaam verschijnsel. De leden zijn zowel klinisch als wetenschappelijk ervaren en zij doen dit werk vrijwillig. Eén lid is in de eindfase van de studie geneeskunde.

Vaak is door (huis-)arts en patiënt een traject van maanden tot jaren doorlopen zonder duidelijke uitkomst. De inzendend (huis-)arts heeft echter het idee dat het om een “OOK” gaat.: “ik weet niet wat er is, maar er moet iets zijn”.

De zoekstrategie is digitaal in zorgvuldig geselecteerde databases. De clou zit hem in het kiezen van goede trefwoorden en het zoeken volgens een bepaalde methodiek. Kijk hier voor meer informatie over zoeken en de zoekstrategie.

Team Witte Raven

Staand van links naar rechts:
Marie-José Metz, Raymond Leclercq, Irene Soeters (ex-witte raaf), Bernard Frijling (ex-witte raaf), Erik Stolper, Charles Verhoeff, Geert-Jan Dinant en Paul Höppener

Zittend van links naar rechts:
Richard Maes, Tonnie van Kessel, Annemiek Nijholt(ex-witte raaf) en Simon Kleijkers.

ontbrekend : Mieke Geuze, Pierre Hupperets en Johan Evers

Deelnemers

Professor dr. Geert-Jan Dinant
Drs. Mieke Geuze
Dr. Paul Höppener
Drs. Simon Kleijkers
Drs. Raymond Leclercq
Drs. Marie-José Metz
Dr. Erik Stolper
Drs. Tonnie van Kessel (vz)
Drs. Charles Verhoeff
Richard Maes, AIOS interne geneeskunde
Dr. Pierre Hupperets( nieuw)Drs. Johan Evers( nieuw)
Professor Geert-Jan Dinant is intussen emeritus
Richard Maes is intussen aios interne geneeskunde.