Wie wij zijn?

De Witte Ravengroep is een groep van ervaren huisartsen, die zich richt op het zoeken naar de oorzaak van zogenaamde “Onuitstaanbaar Onverklaarde Klachten “(OOK), in de veronderstelling dat het kan gaan om een zeldzame ziekte of een zeldzaam verschijnsel. De leden zijn zowel klinisch als wetenschappelijk ervaren en zij doen dit werk vrijwillig. Eén lid is in de eindfase van de studie geneeskunde.

Vaak is door (huis-)arts en patiënt een traject van maanden tot jaren doorlopen zonder duidelijke uitkomst. De inzendend (huis-)arts heeft echter het idee dat het om een “OOK” gaat.: “ik weet niet wat er is, maar er moet iets zijn”.

De zoekstrategie is digitaal in zorgvuldig geselecteerde databases. De clou zit hem in het kiezen van goede trefwoorden en het zoeken volgens een bepaalde methodiek. Kijk hier voor meer informatie over zoeken en de zoekstrategie.

Team Witte Raven

Leden van de Witte Raven 2023
Professor Dr. Geert-Jan Dinant, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde
Drs. Johan Evers, huisarts np, docent skills lab UM
Drs. Mieke Geuze, huisarts
Bibiana van der Helm, student geneeskunde
Dr. Paul Höppener, huisarts np
Dr. Pierre Hupperets, internist/hematoloog/oncoloog, np
Drs. Simon Kleijkers, huisarts
Drs. Tonnie van Kessel( vz), huisarts np
Drs. Raymond Leclercq, huisarts np
Drs. Richard Maes AIOS interne geneeskunde
Drs. Marie-José Metz, huisarts np
Dr. Erik Stolper, huisarts np
Drs. Charles Verhoeff, huisarts np
Drs. Irene van de Heuvel, huisarts
Drs. Jonathan van de Sande, huisarts
Professor Dr. Henriëtte van der Horst, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde
Professor Dr. Marjolein Drent, emeritus hoogleraar longgeneeskunde