Wie zijn de Witte Raven?

De Witte Ravengroep is een groep van ervaren huisartsen, die zich richt op het zoeken naar de oorzaak van zogenaamde “Onuitstaanbaar Onverklaarde Klachten “(OOK), in de veronderstelling dat het kan gaan om een zeldzame ziekte of een zeldzaam verschijnsel. De leden zijn zowel klinisch als wetenschappelijk ervaren en zij doen dit werk vrijwillig. Eén lid is in de eindfase van de studie geneeskunde.

Vaak is door (huis-)arts en patiënt een traject van maanden tot jaren doorlopen zonder duidelijke uitkomst. De inzendend (huis-)arts heeft echter het idee dat het om een “OOK” gaat.: “ik weet niet wat er is, maar er moet iets zijn”.

De zoekstrategie is digitaal in zorgvuldig geselecteerde databases. De clou zit hem in het kiezen van goede trefwoorden en het zoeken volgens een bepaalde methodiek. 

Team witte Raven

Professor Dr. Geert-Jan Dinant, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde
Drs. Johan Evers, huisarts np, docent skills lab UM
Drs. Mieke Geuze, huisarts
Bibiana van der Helm, student geneeskunde
Dr. Paul Höppener, huisarts np
Dr. Pierre Hupperets, internist/hematoloog/oncoloog, np
Drs. Simon Kleijkers, huisarts
Drs. Tonnie van Kessel( vz), huisarts np
Drs. Raymond Leclercq, huisarts np
Drs. Richard Maes AIOS interne geneeskunde
Drs. Marie-José Metz, huisarts np
Dr. Erik Stolper, huisarts np
Drs. Charles Verhoeff, huisarts np
Drs. Irene van de Heuvel, huisarts
Drs. Jonathan van de Sande, huisarts
Professor Dr. Henriëtte van der Horst, emeritus hoogleraar huisartsgeneeskunde
Professor Dr. Marjolein Drent, emeritus hoogleraar longgeneeskunde
Drs Bart van Pinxteren, huisarts
Dr Bente Felix, huisarts

Meer over de Witte Raven

Onze Geschiedenis

In 2016 hebben Paul Höppener en Yvonne van Leeuwen het initiatief genomen tot de oprichting van de Witte Raven.

Paul en Yvonne hebben de basis gelegd voor onze huidige zoekstrategie en hebben door hun toewijding en enthousiasme diverse collega’s gemotiveerd om lid te worden van deze werkgroep.

Wat willen wij bereiken?

Wij houden ons als groep bezig met “witte raven” binnen de geneeskunde. Dat doen we op de volgende terreinen:

  • Scholing
  • Publiceren
  • Toegestuurde casuïstiek uitzoeken
  • Contacten onderhouden met andere groepen die actief zijn op dit terrein

Hoe te zoeken..?

Het zoeken van zeldzame aandoeningen of verschijnselen gebeurt via bepaalde databases. De clou zit hem in het kiezen van de goede trefwoorden, gedestilleerd uit de ziektegeschiedenis van de individuele patiënt. Wij gebruiken daarvoor het medisch dossier dat ons wordt toegestuurd door de huisarts.

Casuïstiek

In dit gedeelte staan voorbeelden uit onze eigen archieven. Het betreft casussen die we gebruiken bij onze programma’s en workshops mbt het zelf zoeken.

Op een lijn

Eens per half jaar, was ooit per kwartaal, brengt de Vakgroep Geneeskunde van de University Maastricht, een wetenschappelijk tijdschrift uit. “Op een lijn”.

Sind haar oprichting heeft de Witte-Ravengroep vrijwel steevast een plek gereserveerd in de uitgaven.
In onze eerdere opzet van de website publiceerden we een deel van onze aangedragen casussen voor Op een Lijn. Dat wordt niet meer gedaan en we verwijzen u graag naar de site waar alle edities van dit mooie blad te vinden zijn. Want behalve onze bescheiden bijdrage is er voldoende ander leesvoer dat u wellicht zal interesseren.

Klik hier voor Op een Lijn

Laatste Nieuws

Jaarverslag Witte Raven 2023

Jaarverslag Witte Raven 2023

Witte Raven Jaarverslag 2023 Ons jaarverslag over 2023 is beschikbaar. Daarin is opgenomen: 1. Algemeen 2. Casuïstiek 3. Nascholingen 4. Deskundigheidsbevordering 5. Netwerk...

Interessante artikelen in Medisch Contact

Interessante artikelen in Medisch Contact

Het wetenschappelijk tijdschrift ‘Medisch Contact’ heeft recentelijk 2 interessante bijdragen opgenomen in hun laatste edities. De moeite om deze hier een plaats te geven, want...

Witte Ravengroep in Podcast Medisch Contact

Witte Ravengroep in Podcast Medisch Contact

  Een bijdrage vanuit Medisch Contact, de Witte Raven in podcast op 13 april 2023. Hierin geeft voorzitter Tonnie van Kessel tekst en uitleg rond en om het ontstaan van de...