GESCHIEDENIS WITTE RAVEN

In 2016 hebben Paul Höppener en Yvonne van Leeuwen het initiatief genomen tot de oprichting van de Witte Raven.
Beiden zijn oud huisarts en ook oud hoofd van de Huisartsopleiding van Maastricht. Zij zagen zichzelf geconfronteerd met onverklaarbare ernstige klachten waarbij pas door hun eigen zoektocht op internet uiteindelijk de diagnose( en behandeling) kon worden gesteld.

Paul en Yvonne hebben de basis gelegd voor onze huidige zoekstrategie en hebben door hun toewijding en enthousiasme diverse collega’s gemotiveerd om lid te worden van deze werkgroep.

Yvonne van Leeuwen is tot aan haar overlijden in mei 2019 de inspirerend voorzitter geweest van onze groep.

Your Title Goes Here

Paul Höppener en Yvonne van Leeuwen(✝︎) in 2017

Your Title Goes Here

Dr. Yvonne van Leeuwen (✝︎)

Na het overlijden van Yvonne van Leeuwen is de organisatie van de WR opnieuw op poten gezet.
Tonnie van Kessel heeft de voorzitters taken op zich genomen, Charles Verhoeff is secretaris én penningmeester, en Simon Kleijkers lid van het dagelijks bestuur.
De WR financieren hun activiteiten voornamelijk uit eigen privé-zak. Sinds we onderwijs geven, waarvoor een vergoeding, is er geleidelijk aan wat meer geld in kas.
De WR zullen de komende tijd op zoek gaan naar aanvullende financiering wat niet gemakkelijk zal zijn, daar bestaande organisaties als NHG en LHV al aangegeven hebben geen subsidies te verstrekken.
Suggesties in deze zijn welkom!