Gegevens Witte Raven

Naam:

Stichting de Witte Raven in de geneeskunde.

Bestuur:

Tonnie van Kessel, voorzitter

Charles Verhoeff, secretaris en penningmeester

Simon Kleijkers, lid

De (bestuurs)leden van de Witte Raven zijn onbezoldigd.

Wij zijn een ANBI instelling. U kunt ons steunen met een donatie!

Rekeningnummer: NL11 RBRB 8834 85555 74

RSIN nummer: 8610.56.851

Klik hier voor contact en contactgegevens