Gegevens Witte Raven

Naam:

Stichting de Witte Raven in de geneeskunde.

Bestuur:

Tonnie van Kessel, voorzitter
Charles Verhoeff, secretaris
Bernard Frijling, penningmeester
Simon Kleijkers, lid.

De (bestuurs)leden van de Witte Raven zijn onbezoldigd.

RSIN nummer: 8610.56.851