wat willen wij bereiken?

Wat willen wij bereiken?

Wij houden ons als groep bezig met “witte raven” binnen de geneeskunde. Dat doen we op de volgende terreinen:

  • Scholing

Scholing van collega’s in de zoekstrategieën voor het vinden van zeldzame aandoeningen of zeldzame verschijnselen, is voor ons een belangrijke drijfveer. Het digitaal zoeken naar deze zeldzaamheden, uitgaande van het OOK-gevoel, willen wij stimuleren en faciliteren. Inmiddels zijn er al verschillende scholingen door leden van de groep verzorgd.

Your Title Goes Here

Nascholing Geleen 26-03-2019

  • Publiceren

Wij willen de ervaringen die wij hebben met zowel scholing van collega’s, als met het uitzoeken van casuïstiek, publiceren om een grotere bekendheid te geven aan de zoekmethodes en collega’s te motiveren zelf op zoek te gaan.

  • Toegestuurde casuïstiek uitzoeken

Om onze eigen zoekvaardigheden op peil te houden en waar nodig verder te verfijnen, ontvangen we ook zelf graag casuïstiek. Elders op deze website vindt u informatie op welke wijze u casuïstiek kunt aanleveren.

  • Contacten onderhouden met andere groepen die actief zijn op dit terrein

Er zijn meerdere groepen actief op dit gebied. Meestal betreft het dan één vakgebied of een specifieke patiëntengroep.
Waar samenwerken kan leiden tot een win-winsituatie zullen we dat doen.

Hieronder is in kaart hoe het netwerk er op dit moment uitziet:

Bijbehorende links ter verduidelijking van een aantal partners in ons netwerk: